Novinky

Autorka učebnice Motivate! v ČR

Fiona Mauchline v České republice! Přijďte v listopadu na konference Let's Motivate a Ideas That Work - více informací najdete zde (Akce jsou akreditovány MŠMT.)

Nové stránky nakladatelství Macmillan Education

Máme nové stránky! Stále na nich pracujeme. Původní stránky stále najdete na www.old.macmillan.cz

Daily Routine video pro 1. stupeň s pracovními listy

Potřebujete oživit hodinu zábavným videem? Tiger vám pomůže! Zde najdete video a pracovní list zde