Jste zde: Úvodní stránka > Katalog učebnic > Pro samouky > Language Practice Series

Language Practice Series

Language Practice Series

Autor: Michael Vince
Karegorie: Pro samouky Koupit online
Obálky

Language Practice Series

Autor: Michael Vince
Kategorie: Pro samouky Koupit online

Učebnice anglické gramatiky a slovní zásoby.
Řada Language Practice Series obsahuje celkem pět dílů, z nichž dva jsou k dispozici v novém vydání ke zkouškám Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: Advanced (CAE), ve kterých došlo ke změnám roku 2015:

 • Elementary Language Practice (A2) - beze změny
 • Intermediate Language Practice (B1) - beze změny
 • Language Practice for First (B2) - NOVÁ
 • Language Practice for Advanced (C1) - NOVÁ
 • IELTS Language Practice - beze změny

Učebnici lze využít jako:

 • referenční příručku
 • cvičebnici anglické gramatiky
 • cvičebnici anglické slovní zásoby

Součástí učebnic Language Practice for First a Language Practice for Advanced je přístup k dalšímu procvičování na internetu, kde se nacházejí:

 • 7 lekcí na procvičování gramatiky, z nichž každá má 4 cvičení
 • 3 lekce na procvičování gramatiky, z nichž každá má 7 cvičení

bk lps mpo

Součástí učebnic Elementary Language Practice a Intermediate Language Practice je CD-ROM s  dalšími cvičeními.

Lekce na procvičování gramatiky

Každý díl Language Practice Series obsahuje lekce anglické gramatiky, které pokrývají gramatické jevy potřebné ke zvládnutí dané úrovně. Po každých čtyřech lekcích následuje opakování (Consolidation).
Lekce gramatiky začínají výkladem anglické gramatiky s příklady použití. Pro vyšší srozumitelnost jsou začleněny obrázky a tabulky, proto se studenti v anglickém vysvětlení snadno zorientují. Po vysvětlení následuje procvičování probrané gramatiky v typech cvičení, které jsou používány u maturit a mezinárodních zkoušek jako PET, Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE) a IELTS (doplňování, výběr z odpovědí, přiřazování, přepis vět). Na konci každé lekce jsou shrnuty nejdůležitější informace o probrané gramatice spolu s odkazy na další lekce v učebnici, kde se daný jev vyskytuje.

Lekce na procvičení slovní zásoby

Lekce na procvičení slovní zásoby jsou ve druhé části učebnice. Jsou rozděleny dle témat (např. Travel &  holidays, Food, Restaurants & Cooking). Tím umožňují systematickou přípravu ke zkouškám, včetně rozvoje slovní zásoby pro maturitní zkoušku. Typy cvičení zahrnují – výběr z více možností, přiřazování, tvoření slov (word formation), doplňování atd.

Další obsah učebnice

Na konci učebnice jsou zařazeny:

 • pravidla tvorby slovesných tvarů (Formation rules)
 • přehled slovní zásoby s výslovností (Vocabulary wordlist)
 • index výskytu gramatických jevů (Grammar index)
 • klíč ke cvičením (Answer key) - pouze u učebnice s klíčem

Nové vydání

Ve srovnání s předchozím vydáním byly u nových vydání Language Practice for First a Language Practice for Advanced provedeny tyto změny:

 • každá učebnice obsahuje kód sloužící pro přístup k dalšímu procvičování na internetu
 • vysvětlení gramatiky byla aktualizována a přepracována
 • cvičení byla změněna tak, aby odrážela novou podobu zkoušek Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: Advanced (CAE)