Jste zde: Úvodní stránka > Katalog učebnic > Střední školy > English for Law Enforcement

English for Law Enforcement

English for Law Enforcement

Autor: Charles Boyle a Ileana Chersan
Karegorie: Střední školy Koupit online
Obálky

English for Law Enforcement

Autor: Charles Boyle a Ileana Chersan
Kategorie: Střední školy Koupit online

English for Law Enforcement je učebnice angličtiny pro úředníky celní správy, pracovníky bezpečnostních agentur, policisty a studenty připravující se na tato povolání.

Je určena pro studenty angličtiny se znalostí anglického jazyka na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (tj. úroveň elementary až pre-intermediate).

Učebnice tematicky zpracovává typické situace, ve kterých se mohou policisté a pracovníci na výše uvedených pozicích vyskytnout (Civil disorder, Drugs and alcohol, Crime scene investigation), takže studenti si osvojí angličtinu, kterou mohou využít při své práci. Obsah lekcí byl schválen odborníky na problematiku policie, celní správy a bezpečnostních služeb z Řecka, Německa , Španělska a Velké Británie. Gramatické jevy jsou probírány systematicky a vedou k postupnému zvyšování úrovně jazyka studentů.

Komponenty

Student’s Book

Každá lekce obsahuje 4 moduly:

  • alpha – uvedení do tématu a základní slovní zásoba pro lekci
  • bravo – důraz na gramatické jevy
  • charlie – použití jazykových dovedností v praxi (functional language)
  • delta – případová studie (využití osvojené gramatiky, slovní zásoby a informací z ostatních modulů lekce)

CD-ROM

CD-ROM je součástí každé Student’s Book a je vhodný pro samostudium i pro použití ve třídě. CD‑ROM obsahuje:

  • ke každé lekci vždy dvě cvičení na gramatiku, poslech, výslovnost, čtení a slovní zásobu
  • markbook – hodnocení jednotlivých cvičení (vždy se zobrazují výsledky prvního a posledního pokusu), tento záznam lze vytisknout

Teacher’s Book

Teacher’s Book obsahuje kromě klíče i detailní informace o problematice policejní angličtny, určené zejména pro učitele, kteří přicházejí s angličtinou pro policisty, úředníky celní správy a bezpečnostní služby do styku poprvé.