Jste zde: Úvodní stránka > Katalog učebnic > Dospělí > Global + eWorkbook DVD-ROM

Global + eWorkbook DVD-ROM

Global + eWorkbook DVD-ROM

Autor: Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvoy, Kate Pickering a Rebecca Robb Benne
Karegorie: Dospělí Koupit online
Obálky

Global + eWorkbook DVD-ROM

Autor: Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvoy, Kate Pickering a Rebecca Robb Benne
Kategorie: Dospělí Koupit online

Jsme přesvědčeni, že studenti vysokých a jazykových škol jsou vzdělaní a inteligentní lidé a zaslouží si odpovídající učebnici. Při tvorbě učebnice kladli autoři hlavní důraz na výběr materiálů, které volili tak, aby studenty oslovily zajímavými informacemi a kultivovanou prezentací. Autoři se cíleně vyhýbali mediálně známým lidem a tématům, aby se tak odlišili od jiných učebnic angličtiny pro dospělé.

Učebnice angličtiny Global vychází ze tří principů:

Learn English - naučit anglicky je hlavním cílem učebnice Global, která odráží současný vývoj ve výuce cizích jazyků. Důraz je kladen jak na gramatiku, tak na slovní zásobu a jejich prezentaci v kontextu s mnoha příležitostmi k personalizaci. Studenti dostávají také mnoho příležitostí ke smysluplné komunikaci. Učebnice Global obsahuje různorodé texty a nahrávky, které slouží k procvičení příslušných dovedností a také jako východisko k diskusi. Součástí učebnice jsou oddíly Functional language, Writing Skills a Study Skills. Společně s pravidelným opakováním tak učebnice umožňuje studentům osvojit si angličtinu, aby v ní byli schopni úspěšně komunikovat.

Learn through English - texty a témata v učebnici angličtiny Global jsou voleny tak, aby se student v každé lekci dozvěděl něco nového. Materiály jsou zajímavé, inteligentní, aby nutily k přemýšlení a v neposlední řadě jsou z reálného světa. Tento přístup autorům umožnil zařadit úkoly, které vedou ke kritickému myšlení. Na rozdíl od jiných učebnic se témata vyhýbají mediálně známým lidem a senzačním zprávám. Autoři použili témata z různých oblastí a také z literatury. Stejným způsobem byly voleny fotografie, aby umožňovaly hlubší zamyšlení, avšak mohou být použity i tradičním způsobem.

Learn about English - učebnice angličtiny Global se také zaměřuje na anglický jazyk jako samostatné téma. Co to je angličtina? Jak se mění? Proč je světovým jazykem? Kterou se máme učit - britskou nebo americkou? Toto jsou otázky, které studenty zajímají a učebnice Global na ně odpovídá. Proto jsme požádali předního odborníka, profesora Davida Crystala, aby pro tuto učebnici napsal sérii zajímavých článků, které jsou doplněny aktivitami.

Student's Book

Učebnice pro přibližně 120 hodin výuky vysvětluje a procvičuje gramatiku a slovní zásobu, důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností. Na konci každé lekce se nachází oddíl study skills, který učí studenty efektivním postupům při osvojování cizího jazyka. Na konci každé lekce v sekci Writing jsou zařazeny praktické úkoly přihlížející k potřebám dospělých: email, formulář, životopis, zpráva, vyjádření názorů a další. V závěru knihy je zařazena cvičebnice gramatiky s praktickým uspořádáním vysvětlení a cvičení na protilehlých stranách.

eWorkbook

Elektronický pracovní sešit může být používán jak na počítači, tak v tištěné podobě. Je nedílnou součástí Student's Book. Učebnici nelze zakoupit bez eWorkbook. 

eWorkbook je uložen na DVD-ROM, který je balen společně se Student's Book. Každý disk je možno nainstalovat na dva počítače, například na domácí počítač a notebook. Při instalaci je nutné, aby byl počítač připojen k internetu pro ověření platnosti licence. V situaci bez připojení je také možná offline autentizace.

eWorkbook kombinuje výhody tištěného a elektronického pracovního sešitu. Není tedy problémem vypracovat kteroukoli aktivitu v hodině bez nutnosti mít k dispozici počítač.


Hlavní myšlenkou je umožnit studentům studovat různými způsoby s materiály:

 • v papírové podobě
 • v mobilním telefonu nebo mp3 přehrávači formou MLearningu
 • na počítači
 • se slovníkem na internetu

Všechna cvičení eWorkbooku je možné použít dvěma způsoby:

 • vypracovat na počítači, který je sám opraví a zaznamená výsledky
 • vytisknout je v podobě běžného workbooku a opravit podle klíče

Učiteli tedy nic nebrání využít cvičení v hodině, kdy je studenti vyplňují ručně. eWorkbook uspokojí i studenty, kteří nechtějí při studiu počítač používat. Připraví se však o mnoho vynikajících prvků, které byly do eWorkbooku zařazeny.

bk global ewb ui

 

Language Practice

languagepractice

Tato část obsahuje hlavní část eWorkbooku - cvičení k jednotlivým lekcím ve Student's Book. Zahrnuta jsou cvičení na slovní zásobu, gramatiku, poslech a čtení. Součástí jsou také videoprogramy doplněné cvičeními. Studenti mohou pracovat samostatně, počítač cvičení opraví a zaznamená výsledky.

Print and Work

printandwork

Všechna cvičení ze sekce Language Practice jsou upravena i pro vyplnění perem na papíře. V této sekci si studenti mohou příslušné stránky vytisknout. Cvičení mají vzhled jako stránky z běžného tištěného Workbooku a jsou ve formátu pdf.

Listen

listen

Chtějí-li studenti procvičovat poslech, najdou cvičení v této sekci. Při přehrávání na počítači si mohou studenti zapnout zobrazení textu se zvýrazněním právě přehrávané věty. Kliknutím do textu nahrávky si spustí poslech od tohoto místa. Novou slovní zásobu si student může osvojit také poslechem nahraných slovníček a frází řazených tematicky.

On the Move

onthemove

Se všemi audionahrávkami a videoprogramy mohou studenti také pracovat na cestách formou MLearningu. Mohou si je uložit do svého mobilního telefonu nebo mp3 přehrávače a sledovat je například cestou do práce nebo do školy. Související aktivty si mohou vytisknout jako pracovní listy ve formátu pdf. Videoprogramy jsou k dispozici ve formátech pro iPhone/iPod i pro jiná mobilní zařízení.

Dictionary

dictionary

Toto tlačítko umožňuje přímý přístup do slovníku pro studenty angličtiny Macmillan English Dictionary Online, kde si studenti snadno zjistí, kdy a jak se slova správně používají, mohou si poslechnout správnou výslovnost a podívat se na příklady použití. Slovník obsahuje informace o více než 100 000 významech.
Pro používání slovníku musí být počítač připojen k internetu.

Word Lists

wordlist

Tato sekce obsahuje seznamy slovíček rozdělených podle lekcí s definicemi převzatými z Macmillan Essential Dictionary nebo Macmillan English Dictionary v závislosti na pokročilosti.

Grammar Help

grammarhelp

Grammar Help nabízí přehled gramatiky rozdělený podle gramatických jevů doplněný tabulkami a příklady použití.

Writing Tips

writingtips

Writing tips seznamují studenty se zásadami pro psaní anglických textů, jako je používání čárek, rozdíly mezi formálním a neformálním textem, uvádění příkladů apod. Informace jsou podány strukturovaně a jsou zakončeny krátkým testem.

Tests

tests

Kdykoli v průběhu studia se mohou studenti sami otestovat. Testy si mohou nechat vygenerovat v různých délkách podle času nebo počtu otázek. Pokroky ve studiu se budou odrážet ve zlepšujících se výsledcích testů.

Portfolio

portfolio

Obsahuje podklady pro tvorbu vlastního Evropského jazykového portfolia. Všechny dokumenty si může student vytisknout a do portfolia vložit.

Contents Map

contentsmap

Tato část slouží nejen jako přehled všech materiálů rozdělených podle lekcí, ale umožňuje též studentům přístup do oddílu Markbook, kam se automaticky zaznamenávají dokončená cvičení. Student má tak vždy přehled o již vypracovaných částech. Součástí je také výsledková tabulka vypracovaných testů.

Teacher's Book

Teacher's Book (s testy, kopírovatelnými materiály a videem)

Metodická příručka pro učitele uvádí podrobné popisy správného provádění cvičení z učebnice. Navíc poskytuje učiteli doplňkovou podporu - navrhuje úvodní aktivity (lead-in), doplňkové a rozšiřující aktivity, varianty cvičení pro slabší studenty. Global Teacher's Book je doplněn diskem DVD-ROM, který obsahuje následující sekce:

teachersbook

 

Communication Activties

com

Oddíl Communication Activties obsahuje obsahuje pracovní listy doplněné pokyny pro učitele. Tyto aktivity mají sloužit k rozvoji mluvení, nejčastěji formou práce ve dvojicích. Učitel má k dispozici 2 druhy aktivit:

 • Generic Communication Activities, které může použít kdykoli během kurzu. Pro snažší orientaci jsou ještě rozděleny na aktivity vhodné spíše na začátku kurzu, uprosřed a spíše na konci.
 • Unit Specific Communication Activities, které jsou určeny ke konkrétním lekcím a procvičují látku probíranou v příslušné lekci.

Aktivity i pokyny pro učitele jsou ve formátu pdf. Disk obsahuje celkem 34 takových aktivit.

Tests

test

Oddíl Tests obsahuje celkem 16 textů rozdělených do 4 různých druhů:

 • Diagnostic Tests - 2 testy (Quick a Full) k určení slouží k zařazení studentů do správné pokročilosti. Testují pouze gramatiku a slovní zásobu.
 • Unit Tests komplexně ověřují znalosti studentů po každé lekci, testují gramatiku, slovní zásobu, čtení, poslech a výslovnost. Nahrávku ve formátu mp3 je možné přehrát z počítače nebo z mp3 přehrávače.
 • Progress Tests průběžně ověřují znalosti po 4., 7. a 10. lekci.
 • End-of-year Test komplexní závěrečný test na závěr učebnice.

Všechny testy jsou ve formátu .doc (Microsoft Word), učitel je tedy může před vytištěním upravit či doplnit o vlastní úkoly.

Video

vid

Oddíl Video obsahuje výuková videa. Ke každé lekci učebnice jsou v dílu Pre-Intermediate zařazeny 3 videoprogramy, každý v délce 2 až 3 minut. Přehrávat je lze přímo z počítače nebo uložit do mp4 přehrávače. Při přehrávání je možné vypnout nebo zapnout zobrazení titulků. Videa jsou uložena ve vysoké kvalitě pro přehrávání přes celou obrazovku.

Common European Framework

comev

Oddíl Společný evropský referenční rámec pro jazyky obsahuje podklady pro Evropské jazykové portfolio - jazykový pas, jazykový životopis a návod pro sestavení souboru dokumentů a prací.

 

Audio CD

Audio CD obsahuje všechny nahrávky k poslechovým cvičením ve Student's Book.

Macmillan Global

www.macmillanglobal.com - webová stránka - nabízí další zajímavé zdroje pro využití v hodině. Registrovaní uživatelé dostávají zdarma pracovní listy emailem, učitelé mohou v hodině použít videa, stránka také obsahuje blog učitelů používajících učebnici Global. Registrujte se k odběru pracovních listů ihned.

Vyzkoušejte si!

Jednu lekci z učebnice Global  si můžete stáhnout celou včetně nahrávek a Teacher's Book a vyzkoušet se svými studenty.

Stáhnout ukázkovou lekci z libovolné úrovně můžete >>zde<<.