Jste zde: Úvodní stránka > Katalog učebnic > Střední školy > Skillful 2nd Edition > Skillful 2nd Edition

Skillful 2nd Edition

Skillful 2nd Edition

Autor: Dorothy E. Zemach, Stella Cottrell
Karegorie: Skillful 2nd Edition Koupit online
Obálky

Skillful 2nd Edition

Autor: Dorothy E. Zemach, Stella Cottrell
Kategorie: Skillful 2nd Edition Koupit online

Skillful Second Edition je pětidílná učebnice akademické angličtiny pro univerzitní studenty. Učivo je prezentováno tak, aby pomohlo studentům postupně zvyšovat jejich dovednosti v angličtině pomocí vhodně zvoleného přístupu obohaceného digitálními aktivitami a video nahrávkami tiskové agentury Reuters. Studenti tak získají znalosti a dovednosti potřebné k úspěchu při studiu i v dalším životě.

Video nahrávky z agentury Reuters prezentují jazyk v reálném kontextu, vhodnou slovní zásobu a témata k diskusi a stimulují aktivní poslechové dovednosti.

Zdokonalené procvičení všech jazykových dovedností a velké množství výslovnostních aktivit motivují studenty, aby se v angličtině dokázali písemně i ústně vyjádřit jasně a s jistotou.

Oddíly Study Skills připravila na základě vlastního výzkumu a praxe zkušená autorka Stella Cottrell. Po jejich zvládnutí získají studenti dovednosti a techniky potřebné pro akademická studia.

Plně interaktivní Digital Student’s Book a Online Workbook obsahují další možnosti procvičení v učebně i mimo ni a upevňují tak získané vědomosti.

Díky prolínajícím se tématům mohou být Skillful Second Edition Reading & Writing a Listening & Speaking kombinovány nebo používány samostatně.

Co je nového ve druhém vydání (Second Edition)

-      Více než 80% obsahu ve všech úrovních je zcela inovováno. Novinky obsahují všechny texty, články, video materiály, praktické aktivity a úkoly.

-      Second Edition obsahuje autentické videomateriály tiskové agentury Reuters, které jsou používány ve všech úrovních. Tento dynamický obsah je snadno přístupný a použitelný a detailně popsaný v Teacher's book. Představuje reálná témata, klíčovou slovní zásobu, podporuje diskusi a aktivní poslech.

-      Nové vydání obsahuje dvojnásobný počet cvičení a aktivit zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností a soustředí se zejména na rozvoj komunikace v psaném i mluveném projevu.

-      V učebnicích úrovně 1 a 2 najdou studenti dvojnásobné množství cvičení výslovnosti

-      V učebnicích úrovně 3 a 4 je vždy stránka Critical thinking

Komu je určena učebnice Skillful Second Edition?

Studentům vysokých škol a dospělým.

Všem, kdo potřebují rozvíjet kritické myšlení, důležité k úspěchu ve studiu i životě.

Komponenty

Premium Student’s Book Pack

Student’s Book Pack obsahuje:

  • Student’s Book
  • Online Workbook
  • Student’s Resource Centre

Premium Teacher’s Book Pack

Teacher's Book Pack obsahuje:

  • Teacher’s Book
  • Digital Student’s Book
  • Teacher’s Presentation Kit
  • Online Workbook
  • Teacher’s Resource Centre

Ukázkové stránky

Skillful 2nd ed. Level 1 SB Reading and Writing

Skillful 1 Read Write

pro zobrazení ukázky klikněte na obrázek

Skillful 2nd ed. Level 2 SB Listening and Speaking

Skillful 2 Listen Speak

pro zobrazení ukázky klikněte na obrázek

Skillful 2nd ed. Level 3 SB Listening and Speaking

Skillful 3 Listen Speak

pro zobrazení ukázky klikněte na obrázek

Digitální, interaktivní a online komponenty

skillful

Ke stažení

Materiály dostupné volně ke stažení naleznete v kartě „ke stažení“, do které se dostane překliknutím z popisu nahoře na stránce.