Jste zde: Úvodní stránka > Katalog učebnic > Jazykové zkoušky > Advanced (CAE) > Ready for Advanced

Ready for Advanced

Ready for Advanced

Autor: Roy Norris a Amanda French
Karegorie: Advanced (CAE) Koupit online
Obálky

Ready for Advanced

Autor: Roy Norris a Amanda French
Kategorie: Advanced (CAE) Koupit online

Nejdůležitější vlastnosti

 • aktualizováno pro nový formát zkoušky Cambridge English: Advanced platný od roku 2015
 • 80 % nových textů a 60 % nových poslechů oproti 2. vydání
 • přístup k dalším cvičením na internetu (Macmillan Practice Online) zahrnut v ceně knihy
 • více než 80 barevných rámečků s tipy ke zkoušce vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků.
 • opakovací cvičení na konci každé lekce
 • souhrnné 4 stránkové sekce věnované každé části zkoušky Advanced obsahují přehled všech testových úloh a užitečné tipy pro jejich vypracování
 • zvláštní důraz na anglickou slovní zásobu, kolokace (slovní kombinace) a anglická frázová slovesa
 • všechna cvičení jsou jasně označena symbolem části testu, na který připravují

Student's Book

Učebnici tvoří 14 tématicky zaměřených lekcí, které připraví studenty na úspěšné složení zkoušky Advanced. Každá lekce obsahuje široké spektrum zajímavých textů, poslechových civčení, aktivit na rozvoj mluvení a cvičení na slovní zásobu. Nechybí oddíly zaměřené na výuku a rozvoj psaní doplněné mnoha ukázkami modelových odpovědí (Writing Bank). Na konci každé lekce jsou zařazena opakovací cvičení ve stejném formátu jako úlohy u vlastní zkoušky.

Navíc učebnice obsahuje 5 doplňkových lekcí pojmenovaných Ready for ReadingReady for Use of EnglishReady for WritingReady for Listening a Ready for Speaking. Tyto doplňkové lekce cíleně připravují na jednotlivé části zkoušky Advanced.

Níže si můžete zalistovat prvními dvěma lekcemi z učebnice.

Další cvičení na internetu

Součástí učebnice je přístup k dalšímu procvičování na internetu pomocí kódu, který je vlepen na vnitřní straně zadní obálky. Z internetu si můžete také stáhnout videa a poslechy k učebnici.

 

Help boxes

Celý text učebnice je proložen více než 80 Help boxes, které poskytují užitečné informace nutné k úspěšnému složení zkoušky:

 • What to expect in the exam vám poskytnou informace o formátu a délce testových úloh, počtu bodů, časovém limitu apod.

helpbox2

 • How to go about it vám doporučí nejlepší postup a strategie při vypracování testových úloh, abyste zkoušku složili úspěšně.

helpbox1

 • Don't forget obsahují užitečné tipy a drobné informace, které vám pomohou dosáhnout u zkoušky maximálního počtu bodů.

helpbox3

Workbook

Kromě cvičení sloužící k upevnění látky probírané v učebnici obsahuje cvičebnice ještě:

 • další texty s cvičeními k porozumění čtenému
 • další poslechová cvičení na vloženém CD s pracovními listy v zadní části cvičebnice
 • doplňková procvičení gramatických jevů
 • další slovní zásobu rozšiřující látku ve Student's Book
 • doplňkové úkoly k procvičení psaní

Níže si můžete zalistovat prvními dvěma lekcemi z pracovního sešitu.

Teacher's Book

Metodická příručka pro učitele obsahuje:

 • DVD-ROM s testy, které je možné si podle potřeby upravit, kopírovatelnými materiály a videy od autora
 • CD s poslechy do hodin
 • úplný klíč a přepis nahrávek
 • metodické pokyny ke všem cvičením
 • vzorová řešení úloh z oddílu Writing včetně známek a komentářů
 • návody, jak si poradit s testovými úlohami

Níže si můžete zalistovat prvními dvěma lekcemi z učebnice.