Jste zde: Úvodní stránka > Formuláře > Žádost o sady pro učitele zdarma > Plné znění GDPR

Macmillan Education

Plné znění GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů poskytnutých zájemci nebo uživateli produktů nebo služeb společnosti Springer Nature Limited

Toto poučení shrnuje zásady zpracování osobních údajů společností Springer Nature Limited (správce osobních údajů), jejíž součástí je i Macmillan Education v rámci poskytování produktů nebo služeb a je určeno pro všem, kteří využívají nebo chtějí využívat našich produktů a služeb. Poučení je v souladu s pravidly definovanými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení).

Jaké informace o Vás zpracováváme (přehled zpracovávaných údajů a jejich zdroje)

Vaše osobní údaje zpracovávané v rámci užití našich produktů či služeb, zahrnují údaje nutné k Vaší identifikaci pro poskytnutí produktů nebo služeb. Zdrojem zpracovávaných údajů jsou přímo zájemci nebo uživatelé našich produktů či služeb. Údaje jsou získávány samostatně například vyplněním formuláře na našich webových stránkách, prostřednictvím emailového, telefonického nebo osobního kontaktu se zástupci naší společnosti.  

K čemu Vaše údaje potřebujeme (účely zpracování a případný příjemce osobních údajů)

Vaše identifikační údaje budou využity pro Vaše kontaktování pro poskytnutí produktu či služby nebo  pro podání informací o produktech nebo službách. Dále pak slouží pro potřeby kontroly námi distribuovaných produktů a služeb.  Osobní údaje poskytnuté naší společnosti Springer Nature Limited slouží výhradně pro potřeby této společnosti a jejích partnerů nikdy však nebudou sdělovány třetí stranám.

V případě projeveného zájmu o zasílání marketingových sdělení (newsletter, macnews), prostřednictvím označení této možnosti na našich webových stránkách, podepsáním souhlasu v tištěných formulářích nebo ústním udělením vyjadřujete souhlas se zpracováním pro marketingové účely včetně zasílání informací o pořádaných akcích a nových učebnicích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 sb.

Důvod zpracování v zákoně (právní základ zpracování) a odvolání souhlasu

Právním základem zpracování osobních údajů zájemců nebo uživatelů našich produktů či služeb je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů  správce.

Máte právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, aniž by Vám za to hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, a to oznámením na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně jinou formou na kontaktní údaje správce osobních údajů. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. Osobní údaje údaje uchováváme do odvolání souhlasu nebo do vypršení účelu zpracování popsaného výše (doba není omezena).

Právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů) v případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy.

Jak bude zpracování probíhat

Společnost Springer Nature Limited bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů, jak bylo popsáno výše. Písemnosti bude zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany zájemců nebo uživatelů našich produktů či služeb je dobrovolné.

Vyjádření souhlasu subjektu

Na základě výše uvedených informací uděluji tímto společnosti Springer Nature Limited souhlas s uvedeným zpracováním osobních údajů.

Pokud souhlasíte, prosíme odešlete vyplněný formulář.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

Název:  Springer Nature Limited

Adresa:  Macmillan Education, Řípská 15a, 627 00 Brno   

Telefon:  +420 702 895 694            

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.