Jste zde: Úvodní stránka > Beyond

Beyond

Beyond

Beyond

Autor: Robert Campbell, Rob Metcalf, Rebecca Robb Benne
Karegorie: 2. stupeň Koupit online
Obálky

Beyond

Autor: Robert Campbell, Rob Metcalf, Rebecca Robb Benne
Kategorie: 2. stupeň Koupit online

Beyond je šestidílná učebnice určená pro studenty od 13 do 19 let. Zaměřuje se na procvičování všech jazykových dovedností a postupné rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky. Učebnice pomáhá udržovat pozornost studentů prostřednictvím multimediální podpory - Speaking Videos a Moving Pictures, které rozvíjejí slovní zásobu a vyprávění.

Hlavní vlastnosti

  • Každá lekce učí studenty orientaci v každodenním životě a posiluje jejich schopnost úspěšně používat cizí jazyk při různých příležitostech.
  • Učebnice pomáhá udržovat pozornost studentů prostřednictvím multimediální podpory – Speaking Videos a Moving Pictures, které rozvíjejí slovní zásobu a vyprávění.
  • Vhodně vybraná cvičení rozvíjejí nejen komunikativní schopnosti studentů, ale i jejich kritické myšlení, plánování a organizování, společenskou zručnost, schopnost řešit problémy, spolupracovat a uvědomovat si kulturní podobnosti a rozdíly.
  • Každý díl učebnice obsahuje učivo na 80-90 hodin, díky jeho flexibilitě ho lze použít i pro nižší (60-80) nebo vyšší (120+) časovou dotaci.

Komponenty

Student's Book Pack - Student's Book Premium Pack - Print Workbook - Teacher's Premium Book Pack - Teacher's Presentation Kit 

Student's Book Pack

Obsahuje Student's Book a přístup k Student's Online Resource Centre. Obrázky a témata v Student's Book jsou doplněny v každé lekci dvěma videy (Speaking video a Moving Picture video). Velký důraz je kladen na Speaking a Writing.

Online Workbook je součástí Student’s Book Premium Pack a je to digitální verze tištěného pracovního sešitu. Odpovědi jsou okamžitě vyhodnoceny a studenti mohou sledovat svůj pokrok.

Teacher's Presentation Kit

Digitálně zpracovaná učebnice pro práci ve třídě s interaktivní tabulí nebo na počítači. Kromě digitální podoby stránek z učebnice obsahuje i všechny audio a video nahrávky, další interaktivní cvičení a klíč ke všem cvičením v učebnici.

Ukázka

.

Beyond Online Workbook Video Manual for Students

Beyond Online Workbook Video Manual for Teachers