Jste zde: Úvodní stránka > Doložky MŠMT

Doložky MŠMT

V této sekci najdete učebnice, které získaly doložku MŠMT.

 • Captain Jack

  Děti se podle této učebnice mohou učit od 3 nebo od 4 let. Každý žák má v učebnici vložen Multi-ROM s výukovým programem a nahrávkami písniček z učebnice. Metodická příručka provede všemi fázemi výuky i učitele bez zkušeností s výukou této věkové kateogrie.

   

  doložka MŠMT
 • Gateway + maturitní cvičné testy

  Gateway je moderní pětidílná učebnice určená pro přípravu ke státní maturitě z angličtiny. Na této stránce se můžete seznámit s vlastní učebnicí angličtiny, jejími multimediálními online doplňky pro studenty, online materiály pro učitele, cvičnými testy k maturitě a softwarem pro interaktivní tabuli.

   

  doložka MŠMT
 • Macmillan English Quest

  Nová, veselá a velmi pestrá učebnice angličtiny pro děti v 1. a 2. třídě ZŠ. Děti se v ní pomocí příběhů učí vyjadřovat své myšlenky v jednoduché angličtině.

  doložka MŠMT
 • Little Bugs

  Little Bugs je dvoudílná učebnice angličtiny pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ, kteří ještě neumějí číst a psát. Jelikož je poněkud náročnější, doporučujeme ji pro výuku dětí, které se již naučily základy angličtiny. Navazuje na ni učebnice Big Bugs.

  doložka MŠMT
 • Motivate!

  Motivate! je nová učebnice angličtiny pro výuku na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Učebnice je metodicky zpracována tak, aby vyhovovala výuce ve třídách s různě nadanými studenty.

  doložka MŠMT
 • Hot Spot

  Hot Spot je 5 dílná učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol. Učebnice angličtiny Hot Spot motivuje žáky výběrem vhodných témat, textů a příběhů, které zohledňují zájmy a pohled na svět této věkové skupiny.

  doložka MŠMT
 • Macmillan Next Move

  Macmillan Next Moveje sedmidílná učebnice  pro děti od 6 do 13 let. Během výuky žáci procestují s učebnicí celý svět. Poznají různé země, národy a  jejich kultury. 

  doložka MŠMT
 • New Inspiration

  je 4dílná učebnice pro mládež. Každá lekce obsahuje prezentaci a procvičení nového učiva, opakovací cvičení, oddíl s kulturními tématy a také speciální oddíly pro heterogenní třídy (mixed-ability classes). Doporučujeme do posledních ročníků ZŠ.

  doložka MŠMT
 • English World

  English World je nová desetidílná učebnice angličtiny s mnoha tištěnými i elektronickými komponenty pro žáky i učitele (např. DVD-ROM s materiály pro interaktivní tabule). Je určena pro výuku od 3. třídy.

  doložka MŠMT
 • Footprints

  Footprints je učebnice angličtiny vhodná především pro výuku v jazykových školách.

  doložka MŠMT
 • Tiger Time

  Tiger Time je učebnice anglického jazyka pro první a druhý stupeň základní školy.

  Učebnice používá tzv. story-based approach, tedy výuku angličtiny pomocí příběhů. Tyto příběhy jsou přizpůsobeny věku žáků jak slovní zásobou, tak výběrem písniček. 

  doložka MŠMT