Jste zde: Úvodní stránka > Footprints

Footprints

Footprints

Footprints

Autor: Carol Read
Karegorie: 3. - 5. třída Koupit online
Obálky

Footprints

doložka MŠMT
Autor: Carol Read
Kategorie: 3. - 5. třída Koupit online

Tuto nádherně ilustrovanou učebnici angličtiny pro děti napsala Carol Reed, autorka úspěšných učebnic Hello Robby Rabbit, Little Bugs a Big Bugs. Carol Read je rovněž autorkou bestelleru 500 Activities for the Primary Classroom.

Učebnice angličtiny pro děti Footprints je určena dětem ve věku 8 - 12 let. Záměrem bylo vytvořit učebnici pro skupiny dětí s lepší znalostí angličtiny. Proto je učebnice vhodná zejména pro dětské kurzy jazykových škol zaměřené na upevnění a rozšíření učiva probíraného na základní škole.

Hlavní vlastnosti učebnice

 • příběhy tvoří silný prvek v každé lekci; doprovází je hádanky, které vedou žáky k rozluštění záhady a k další epizodě příběhu v následující lekci.
 • tématicky se učebnice vyvíjí s dětmi, vyšší díly jsou přizpůsobeny vyššímu věku dětí
 • učivo odráží požadavky ERR a mezinárodních zkoušek z angličtiny pro děti (Cambridge YLE Tests)
 • učebnici doprovází řada doplňkových kopírovatelných materiálů

.

Pupil's Book

 • Kniha pro žáka obsahuje 80 plnobarevných stran rozdělených do 9 lekcí. Každá lekce má 8 jednostránkových částí.
 • Navíc byly zařazeny lekce k hlavním svátkům - Christmas, Easter, Father's Day a Mother's Day.
 • V nižších dílech je hlavní důraz kladen na mluvení a poslech.
 • Cvičení jsou bohatě doprovázena nahrávkami na CD.
 • Učebnice se zaměřuje i na čtení a psaní hned od prvního dílu, avšak zpočátku pouze na úrovni jednotlivých slov a krátkých slovních spojení.

učebnice angličtiny footprints cd-rom

Společně s Pupil's Book jsou baleny i následující součásti:

 • Songs CD - písničky z učebnice, které mohou děti poslouchat doma
 • Poslechněte si nahrávky ke stránkám, které si můžete stáhnout níže:
 • CD-ROM - interaktivní multimediální výukový program lze použít i na interaktivní tabuli; seznamte se s obsahem CD-ROM prostřednictvím Guided Tour
 • Portfolio Booklet - Evropské jazykové portfolio doprovázející učebnici Footprints

 

učebnice angličtiny pro děti Footprints

 

Příprava na mezinárodní zkoušky z angličtiny pro děti Cambridge YLE Tests

Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu rodičů o mezinárodní zkoušky z angličtiny pro děti Cambridge YLE Tests (Starters, Movers a Flyers) byly do učebnice zařazeny aktivity a cvičení, které děti na tyto zkoušky připravují. Učebnice i přes to zůstává zejména učebnicí jazyka, nikoli přípravným kurzem ke zkouškám. Koncept učebnice je volen tak, aby si děti osvojily jazyk a dovednosti, které budou pro úspěšné složení zkoušek potřebovat. Tyto dovednosti však uplatní i při běžné komunikaci. Tests and Photocopiable Resource Pack CD-ROM, který má k dispozici učitel, obsahuje cvičné testy, které umožní dětem osvojit si testové dovednosti. Po dokončení učebnice Footprints 2 bude jazyková úroveň dětí přibližně na úrovni zkoušky Starters.

Další součásti učebnice

 • Activity Book

Pracovní sešit obsahuje 96 stran aktivit k procvičení jazykových dovedností. Organizace pracovního sešitu odráží strukturu knihy pro žáka, takže žáci snadno najdou příslušné aktivity. Activity Book také obsahuje obrázkový slovník a vystřihovánky hlavních postav příběhů z učebnice.

 • Teacher's Book

Metodická příručka obsahuje přehled učiva, podrobné pokyny pro provádění jednotlivých aktivit v učebnici a řešení úloh. Součástí jsou též kopírovatelné vystřihovánky, z nichž si děti vyrábějí pomůcky k některým lekcím.

 • Finger Puppets

Dva malí maňásci, kteří se navlékají na prsty, jsou vynikající doplněk. Umožňují totiž učiteli v hodině pracovat, aniž by musel maňásky opakovaně nasazovat. Maňásci motivují děti ke komunikaci. Využívají se při mnoha jazykových aktivitách. Přesné návody, jak je používat, jsou uvedeny v Teacher's Book u příslušných cvičení a také v sekci Twenty ways to use the finger puppets v Teacher's Book.

 • Flashcards a Wordcards

Tyto obrázkové karty se používají pro výuku slovní zasoby a komunikace. Jsou nezbytné pro práci s učebnicí. Přesné návody, jak je používat, jsou uvedeny v Teacher's Book u příslušných cvičení.

 • Tests and photocopiable resource CD-ROM pack

Je určen pro učitele. Obsahuje testy, doplňkové kopírovatelné materiály, cvičné testy ke zkouškám YLE a hodnotící listy. CD-ROM obsahuje také dopisy pro rodiče, které děti nosí rodičům před začátkem každé lekce. Rodiče tak mohou sledovat výuku svých dětí.