Jste zde: Úvodní stránka > Hot Spot

Hot Spot

Hot Spot

Hot Spot

Autor: Colin Granger
Karegorie: 2. stupeň Koupit online
Obálky

Struktura učebnice

Učebnice angličtiny Hot Spot je rozdělena do sedmi modulů, každý z nich se skládá ze 4 dvoustránkových lekcí. První 3 lekce se zaměřují na výuku gramatiky a slovní zásoby, 4. lekce každého modulu rozvíjí jazykové dovednosti. Témata lekcí čerpají z různých kultur – nejen britské a americké, ale i z neanglicky mluvících zemí.

Na závěr každého modulu je zařazena opakovací lekce a oddíl Extra Special. Ten obsahuje zábavné aktivity jako jsou písničky, hry a mini-projekty. Učitel tak může snadno oživit hodinu zajímavými aktivitami, aniž by si je musel sám připravovat.

Na konci učebnice najdou žáci oddíl Grammar Reference se shrnutím gramatických jevů podle jednotlivých lekcí. Vysvětlení jsou doprovázena mnoha funkčními ilustracemi, takže žák snadno jev pochopí bez nutnosti číst dlouhé vysvětlující texty.

 

učebnice angličtny Hot Spotučebnice angličtny Hot Spot

 

 

Welcome Module

Před prvním modulem je zařazen volitelný Welcome Module. Je určen pro žáky, jejichž znalosti nedosahují dostatečné úrovně, aby mohli začít prvním modulem. Učiteli tak umožňuje na začátku školního roku rychle projít základní látku – abecedu, čísla, barvy, členy, sloveso to be, přivlastňovací zájmena apod., a usnadnit tak slabším žákům používání nové učebnice.

The Glooms

Vaši žáci se jistě rádi seznámí s rodinou Gloomových. Gloomovi jsou poněkud zvláštní rodina s nečekanými zájmy a s neobvyklým způsobem života. Gloomovi opakovaně vystupují v celé učebnici. Výuka je s nimi zábavnější, protože dávají žákům důvod vyjadřovat se v angličtině a usnadňují jim pochopení gramatiky.

CD-ROM

Součástí Student's Book je výukový CD-ROM. Obsahuje 100 aktivit (cvičení, her a písniček), s nimiž mohou studenti pracovat sami doma, ve škole, v počítačové učebně nebo ve třídě na interaktivní tabuli. Cvičení v každém modulu jsou rozdělena do skupin Vocabulary, Grammar, Skills a Fun Spot.

Mezi aktivity na CD-ROM jsou zařazeny jak neproduktivní aktivity, kde studenti pouze vybírají nebo přiřazují správnou odpověď, tak aktivity, kde studenti musejí správnou odpověď vypsat.

CD-ROM je navržen tak, aby většina aktivit byla vhodná i pro použití na interaktivní tabuli. Předvedením CD-ROMu ve třídě tak může učitel žáky motivovat, aby používali CD-ROM sami doma.

 

bk hot spot cd rom2


bk hot spot cd rom

Activity Book

Pracovní sešit k učebnici angličtiny Hot Spot sleduje svou strukturou Student's Book a je určen k dalšímu procvičení a upevnění zejména gramatiky a slovní zásoby. Na jeho konci je zařazen oddíl Extra Practice, jehož účelem je poskytnout další aktivity pro žáky, kteří skončí s prací dříve (tzv. Fast Finishers). Učitel se tak může věnovat žákům, kteří ještě předchozí úkol dokončují. Vztah ke čtení je rozvíjen pomocí komiksového příběhu zařazeného na konci pracovního sešitu. Příběh může učitel zařazovat do výuky dle vlastního uvážení – zcela jej vypustit, číst po skončení každého modulu nebo jej zařadit až po probrání celé učebnice.

Slovníček

Ve Student's Book je zařazen seznam slovíček podle jednotlivých lekcí. Activity Book obsahuje seznam slovíček řazený podle tématických okruhů. Anglicko-český slovníček si mohou žáci stáhnout.

Teacher's Book

Metodická příručka je kombinovaná se Student's Book a tištěná barevně. Na levé straně najde učitel stránku z učebnice v plné velikosti, na protilehlé straně pak metodické pokyny k této stránce včetně přepisu nahrávek a řešení všech úkolů.

Dyslexia Tips

Teacher's Book také poskytuje návody, jak pracovat s žáky s dyslexií. Obecné pokyny jsou zařazeny v úvodu a tipy k jednotlivým cvičením jsou uvedeny v pokynech k jednotlivým lekcím.

Kopírovatelné materiály

Teacher's Book obsahuje přes 30 kopírovatelných pracovních listů i s pokyny k použití. Učitel tak snadno může v případě potřeby doplnit hodinu o doplňkové aktivity, aniž by si je sám musel připravovat.

Testy

Součástí Teacher's Book je Test CD. Jedná se o tzv. multi-ROM – po vložení do CD přehrávače funguje jako audio CD s nahrávkami k testům. Po vložení do počítače si učitel může vytisknout testy, výsledky testů a přepis nahrávek. Testy jsou ve formátu Microsoft Word®. Učitel je tedy může před vytištěním snadno změnit, doplnit nebo vepsat pokyny v češtině.