Jste zde: Úvodní stránka > Macmillan Next Move

Macmillan Next Move

Macmillan Next Move

Macmillan Next Move

Autor:
Karegorie: 1. a 2. třída Koupit online
Obálky

Macmillan Next Move

doložka MŠMT
Autor:
Kategorie: 1. a 2. třída Koupit online

Hlavní vlastnosti:

  • Obsah učebnice je  flexibilní a obsahuje řadu doplňkových volitelných aktivit.  Digitální komponenty  pomáhají  vytvořit  rozmanité a zajímavé vyučovací hodiny.
  • Každá lekce obsahuje jedinečné úvodní cvičení, zajímavá témata a krásně zpracované vizuální aktivity s podrobným návodem na jejich použití v Teacher's  Book. Jednotlivé lekce mají jasně vyznačený cíl a jsou přehledně uspořádány.
  • Učebnice pomáhá utvářet jejich kulturní povědomí  a společně s osvojováním si angličtiny jako komunikačního jazyka se učí lépe chápat samy sebe, svou vlastní kulturu a svět, který je obklopuje. Učebnice poskytuje dostatek učiva pro třídy s týdenní dotací 3-6 hodin a je velmi flexibilní.

Jednotlivé díly učebnice jsou vhodné pro:

Starter            1. třída

Level 1            2. třída

Level 2            3. třída

Leve 3             4. třída

Level 4            5. třída

Level 5            6. třída

Level 6            7. třída

Pupil's Book Pack

Obsahuje 10 lekcí. Slovní zásoba je prezentována v každé lekci v kontextu učiva o nové zemi. Gramatika je jasně uspořádána a na konci učebnice jsou další gramatická cvičení v Grammar Guide Section. Každá lekce je zakončena Progress Check lesson. 

Workbook

Workbook obsahuje cvičení na procvičení slovní zásoby a gramatiky každé lekce. Najdete zde i náměty na hodnotné projekty, zábavné hry a Progress Record Sheet.

Teacher's Book Pack

Zmenšené kopie stránek z Pupil's Book  jsou opatřeny podrobným popisem každé aktivity, učitel zde najde i jasný cíl hodiny, všechny potřebné materiály a návrhy dalších vhodných cvičení. V Blended Teaching Tips najdou učitelé návrhy na integraci Macmillan Next Move digital components.

Teacher's Presentation Kit s digitální učebnicí pro IWB

Teacher’s Presentation Kit obsahuje Culture videos, která obohacují zážitkovou výuku nejen slovní zásoby, ale přinášejí i zajímavé informace o různých zemích a kulturách. Obsahuje též digitální verzi učebnice včetně Teacher's Notes a Worksheets ke všem videím.

Teacher's website

Teacher's website  pomáhá učitelům při přípravě a plánování hodiny. Najdou zde různé oddíly, např. Test Builder, Games Resource Pack nebo Grammar Resource Pack.