Jste zde: Úvodní stránka > New Inspiration

New Inspiration

New Inspiration

New Inspiration

Autor: Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse
Karegorie: 2. stupeň Koupit online
Obálky

New Inspiration

doložka MŠMT
Autor: Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse
Kategorie: 2. stupeň Koupit online

Hlavní vlastnosti učebnice

 • možnost začít dílem 1 nebo 2 podle pokročilosti studentů (díl 1 je určen pro úplné začátečníky)
 • strukturovaný přístup ke gramatice - řízené aktivity přecházející ve volné aktivity napomáhající rozvoji plynulého projevu - studenti mohou uplatnit osvojenou anglickou gramatiku v komunikativních situacích
 • široká škála textů a dialogů, které odpovídají věku studentů, včetně příběhu s postavami teenagerů v dílech 1 a 2
 • pečlivá pozornost je v učebnici věnována rozvoji jazykových dovedností - každá lekce obsahuje dvoustranu Integrated Skills zaměřené rovněž na "learner independence"
 • oddíl Inspiration Extra! obahuje projekty, písničky, scénky, kvízy, hry, limericky a rovněž aktivity určené pro heterogenní třídy (mixed-ability classes)
 • v závěru každé lekce se pravidelně střídají oddíly Culture (pro výuku kulturních témat) a Review (pro opakování)

Lekce

Každá lekce se skládá ze 6 dvoustran. První tři dvoustrany představují novou látku. Nadpis uvádí téma lekce, novou gramatiku a funkční jazyk. Struktura těchto lekcí je proměnlivá, avšak vždy obsahuje cvičení na výslovnost a končí psaním. Čtvrtá dvoustrana (Integrated Skills) kombinuje všechny čtyři dovednosti. Z textu ke čtení vychází poslechové cvičení, pak následuje konverzace vycházející z poslechu nebo čtení. Oddíl je zakončen psaním. Na konci jsou zařazeny oddíly Learner Independece a Phrasebook. Pátá dvoustrana (Inspiration Extra) obsahuje projekty a hry spojené s písničkou nebo scénkou. Zde se nacházejí i aktivity pro heterogenní třídy. Méně zdatní studenti pracují s oddílem REVISION for more practice sloužící k opakování, zatímco dobří studenti pracují s oddílem EXTENSION for language development, který rozšiřuje a prohlubuje osvojenou látku (Prohlédněte si tato cvičení z New Inspiration 1). Stejné dva oddíly jsou zařazeny i do Workbook ve větším rozsahu. Na šesté dvoustraně se střídají 2 oddíly: Culture - poskytuje faktické informace i příležitosti ke srovnání rozdílných kultur (prohlédněte si stránku Culture z New Inspiration 1 ). Review - tato sekce je zařazena po každých dvou lekcích a opakuje látku v daných lekcích probranou (prohlédněte si stránku Review z New Inspiration 1). Na konci učebnice jsou zařazeny podklady ke Communication Activities, přehled gramatiky a seznam slovíček podle jednotlivých lekcí s výslovností. Stáhněte si lekce na ukázku ze všech dílů New Inspiration.

Workbook

 • Pracovní sešit obsahuje množství cvičení k procvičení gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti a všech dovedností. Součástí jsou i opakovací cvičení.
 • V každé lekci jsou zařazeny oddílly REVISION for more practice (1 celá strana sloužící k opakování pro slabší sudenty) a EXTENSION for language development (1 celá strana rozšiřující a prohlubují osvojenou látku).
 • Na konci pracovního sešitu najdou studenti čítanku - příběh o devíti kapitolách doplněný cvičeními.

Teacher's Book

 • Obsahuje podrobné poznámky k používání učebnice, dále nabídku volitelných cvičení pro začátek hodiny a domácích úkolů.
 • Součástí je i přepis všech nahrávek a kompletní klíč ke všem cvičením ze Student's Book i Workbook.
 • Nabízí rovněž mnoho doplňkových aktivit, které mohou být zadány méně zdatným studentům nebo naopak studentům, kteří dokončí cvičení dříve než ostatní.
 • Pomáhá učiteli doplňkovými informacemi týkajícími se kulturních témat.
 • Obsahuje CD s 35 testy včetně poslechů, které je možné upravit podle potřeby.
 • Obsahuje CD s nahrávkami do hodin.

e-Learning

K této učebnici je k dispozici e-learning Macmillan Practice Online.