Jste zde: Úvodní stránka > Macmillan English Quest

Macmillan English Quest

Macmillan English Quest

Macmillan English Quest

Autor: Jeanette Corbett a Roisin O'Farrell
Karegorie: 1. a 2. třída Koupit online
Obálky

Macmillan English Quest

doložka MŠMT
Autor: Jeanette Corbett a Roisin O'Farrell
Kategorie: 1. a 2. třída Koupit online

Macmillan English Quest je nová, veselá a velmi pestrá učebnice angličtiny pro děti v 1. a 2. třídě ZŠ. Děti se hravým způsobem učí nový jazyk a současně prostřednictvím angličtiny poznávají svět kolem sebe. Jak děti rostou, učebnice "roste" s nimi.

Macmillan English Quest je učebnice, v níž se děti učí jazyk prostřednictvím příběhů (tzv. „story-based approach“). Děti se neučí pouze jednotlivá slova, nýbrž rovněž vyjadřovat myšlenky v jednoduché angličtině.

1. a 2. díl

Hlavními postavami 1. a 2. dílu učebnice Quest (pro 1. a 2. třídu) jsou dvojčata Holly a Harry, jejich kočička Leo a dráček Digi. Pomocí kouzelné počítačové hry se učí angličtinu na příbězích o lidech v různých koutech světa.

První díl je určen jak pro děti, které se začínají učit anglicky vůbec poprvé, tak pro ty, které už nějaké základy angličtiny mají. První díl neobsahuje prvky čtení a psaní.

V druhém díle je čtení a psaní velmi opatrně zaváděno od 3. lekce.

Metodika

Obsah učebnice byl vytvořen v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce, jehož cíle jsou:

  • rozvoj komunikačních dovedností (poslech a konverzace)
  • získání pozitivního vztahu k učení se cizího jazyka
  • vybudování úcty a respektu ke spolužákům

CLIL

Macmillan English Quest CLIL CLIL je hlavní rysem učebnice a silně podporuje mezipředmětové vztahy. Děti takto rozvíjejí svoje jazykové dovednosti prostřednictvím zájmu o okolní svět.

 bk quest clil

Součásti učebnice

bk quest komponenty

Pupil's Book

Kniha pro žáka obsahuje: šest lekcí, ze kterých každá je rozdělená do osmi vyučovacích hodin tři opakovací lekce s názvem Digi Zones, které jsou zařazeny po každé druhé lekci samolepky s novou slovní zásobou, mini flashcards a vystřihovánky na procvičení slovní zásoby CD-ROM, který obsahuje animovanou verzi příběhů, aktivity pro každou lekci, písničky, říkanky a slovní zásobu ke každé lekci Učebnice je balená spolu s CD-ROMem obsahujícím animované příběhy a písničky.

Activity Book

Pracovní sešit obsahuje: 48 stran dalšího procvičování učiva, zábavná opakovaní slovní zásoby, obrázkový slovník na konci, který si děti samy vybarvují.

Teacher's Book

Metodická příručka obsahuje:

  • přehledný sylabus v úvodu, který jasně a detailně popisuje obsah, cíle, rozložení, kompetence a mezipředmětová propojení jednotlivých lekcí
  • podrobné pokyny k práci s učebnicí a ostatními komponenty 
  • doplňkové fotokopírovatelné materiály
  • DIGIBOOK - digitální verzi učebnice včetně poslechů určenou pro interaktivní tabuli
  • „Activity Bank“ – soubor nápadů na hry a další aktivity s „mini flash-cards“
  • „Tips, Options, Fast Finishers, Extra Activities“ - obsahují praktická doporučení na doplňková cvičení přizpůsobená nárokům a šikovnosti dětí
  • přepis textů veškerého materiálu z audio CD

Class CD

Obsahuje všechny příběhy, písničky a říkanky na procvičování výslovnosti a ostatní poslechová cvičení. Písně a říkanky mají vždy i karaoke verzi.