Jste zde: Úvodní stránka > Tiger Time

Tiger Time

Tiger Time

Tiger Time

Autor: Carol Read, Mark Ormerod
Karegorie: Základní škola Koupit online
Obálky

Tiger Time je šestidílná učebnice pro děti od 6 do 12 let. Učebnice používá tzv. story-based approach, tedy výuku angličtiny pomocí příběhů. Tyto příběhy jsou přizpůsobeny věku žáků a postupně je seznamují se slovní zásobou a gramatikou. Zároveň již od prvního dílu se klade důraz na rozvoj všech dovedností – čtení, psaní, porozumění a mluvení. Lekce obsahují řadu písniček, říkadel, her a různých aktivit, které přispívají zábavnou formou k upevnění učiva. Učebnice poskytuje dostatek učiva pro třídy s týdenní dotací 3-5 hodin.

Hlavní vlastnosti

  • Lekce se skládají z humorných příběhů, které využívají každodenní jazyk. Příběhy se odehrávají v různých prostředích s různými postavami, které se mění podle věku žáků a odpovídají jejich zájmům a potřebám v různém věku.

  • Prostřednictvím CLIL, který je zahrnut v každé lekci, se žáci seznamují se širším světem, kulturou a zdravým životním stylem. Každá lekce končí přehledem učiva a aktivitami, které podporují aktivní komunikaci. První a druhý díl doprovází loutka Tygra.

Pupil's Book

Obsahuje 10 lekcí. V každé lekci najdou žáci dvoustránkový příběh, aktivity na procvičení slovní zásoby, výslovnosti a mluvení. V prvních dílech každá lekce končí částí Kids' Culture s písničkou, říkankou nebo hrou. Ve vyšších dílech se žáci seznamují také s kulturou ve Velké Británii a jiných anglicky mluvících zemích.

Podívejte se na ukázku z Tiger Time Pupil's Book

 

Activity Book

Activity Book rozvíjí učivo obsažené v Pupil's Book. V prvních dílech je Activity Book zakončen CLIL Picture Dictionary, v dalších najdou žáci materiál k opakování a procvičení učiva včetně závěrečného shrnutí a různých aktivit.

Teacher's Book

Zmenšené kopie stránek z Pupil's Book usnadňují učiteli práci v hodině i při její přípravě. Učitel zde najde detailní plán hodiny, všechny potřebné materiály, další cvičení vhodná k opakování látky, praktické a dobře rozvržené aktivity, audioskript a klíč ke všem cvičením.

Nahlédněte do Teacher's Book

Teacher's Presentation Kit

Teacher’s Presentation Kit pomáhá učiteli vytvářet dynamické hodiny s ohledem na různou pokročilost žáků, upevňovat jejich znalosti a jistotu v komunikaci. Poskytuje i možnost komunikace učitele s rodiči.

Flashcards

Sada barevných karet pro každou pokročilost s obrázky základní slovní zásoby je ideální pomůckou pro prezentaci a procvičení slovní zásoby. Detailní návod pro používání najdou učitelé v Teacher's Book.

ŠVP

Podklady k přípravě ŠVP pro vás připravujeme.

Webinář: The magic of story time

Webinář autorky učebnice Carol Read.

Anotace:

Stories provide a motivating and effective way to develop language, thinking and social skills. Stories also link learning English to culture and content from other areas of the curriculum, as well as to children’s real interests and concerns. 
This practical session aims to explore the magic of stories in Tiger Time 2 in engaging pupils’ hearts and minds in active, experiential learning and presents a range of flexible, multi-sensory teaching ideas to use in class.