Jste zde: Úvodní stránka > Doplňkové materiály > Doplňkové materiály - Macmillan.cz

Doplňkové materiály

Tyto materiály můžete použít k rozšířění a procvičení učiva probíraného v učebnici, kterou používáte.

Vyberte si doplňkové materiály z následujícíh oblastí:

 • CLIL
 • gramatika a slovní zásoba
 • jazykové dovednosti
 • kopírovatelné materiály
 • 500 Activities for the Primary Classroom

  je příručka pro všechny učitele, kteří učí malé děti. Obsahuje 500 nápadů na doplnění vaší učebnice angličtiny

 • Macmillan Readers

  Macmillan Readers jsou anglické knihy určené studentům angličtiny a upravené pro různé pokročilosti. Nejnižší úroveň Startermohou číst studenti již po několika měsících studia angličtiny. Stačí jim znát jen asi 300 základních anglických slov.

  Nejvyšší pokročilost jsou neupravené knihy v anglickém originále doplněné komentáři a slovníčkem (edice Macmillan Literature Collestions).

  Edice Macmillan Cultural Readersje zaměřena na reálie různých zemí světa.

 • Communicate

  Učebnice angličtiny určená ke zdokonalování poslechových a konverzačních dovedností studentů středních škol.

 • Testbuilders

  Knihy Testbuilders je série knih vhodných pro samouky k přípravě na mezinárodní zkoušky z angličtiny. Každá obsahuje sadu čtyř kompletních testů, včetně poslechové části, jejíž nahrávka je k dispozici na CD. Navíc je každá testová část proložena stránkami Further Practice and Guidance, jejichž účelem je vysvětlovat a nacvičovat strategie a techniky, pomocí kterých dosáhne student nejlepšího výsledku.

 • Culture View DVD

  Toto DVD je možné využít jako doplněk k libovolné učebnici nebo jako hlavní materiál např. do hodin konverzace.
  DVD seznamuje se současnou kulturou a životem ve Velké Británii. Videa jsou určena pro studenty od 11 let.

 • Macmillan Children's Readers

  Zjednodušená četba pro děti na prvním stupni základní školy. Je vhodná k doplnění používaných učebnic. Na konci knihy jsou stránky s jednoduchými cvičeními a obrázkovým slovníčkem.

 • Macmillan English Explorers

  Řada čítanek pro děti na různých stupních pokročilosti.