Jste zde: Úvodní stránka > Základní škola > 2. stupeň > 2. stupeň Doplňkové materiály 2. stupeň - Macmillan.cz

2. stupeň

 • Motivate!

  Motivate! je nová učebnice angličtiny pro výuku na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Učebnice je metodicky zpracována tak, aby vyhovovala výuce ve třídách s různě nadanými studenty.

  doložka MŠMT
 • Hot Spot

  Hot Spot je 5 dílná učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol. Učebnice angličtiny Hot Spot motivuje žáky výběrem vhodných témat, textů a příběhů, které zohledňují zájmy a pohled na svět této věkové skupiny.

  doložka MŠMT
 • New Inspiration

  je 4dílná učebnice pro mládež. Každá lekce obsahuje prezentaci a procvičení nového učiva, opakovací cvičení, oddíl s kulturními tématy a také speciální oddíly pro heterogenní třídy (mixed-ability classes). Doporučujeme do posledních ročníků ZŠ.

  doložka MŠMT
 • Tiger Time

  Tiger Time je učebnice anglického jazyka pro první a druhý stupeň základní školy.

  Učebnice používá tzv. story-based approach, tedy výuku angličtiny pomocí příběhů. Tyto příběhy jsou přizpůsobeny věku žáků jak slovní zásobou, tak výběrem písniček. 

  doložka MŠMT
 • Macmillan Readers

  Macmillan Readers jsou anglické knihy určené studentům angličtiny a upravené pro různé pokročilosti. Nejnižší úroveň Startermohou číst studenti již po několika měsících studia angličtiny. Stačí jim znát jen asi 300 základních anglických slov.

  Nejvyšší pokročilost jsou neupravené knihy v anglickém originále doplněné komentáři a slovníčkem (edice Macmillan Literature Collestions).

  Edice Macmillan Cultural Readersje zaměřena na reálie různých zemí světa.

 • Culture View DVD

  Toto DVD je možné využít jako doplněk k libovolné učebnici nebo jako hlavní materiál např. do hodin konverzace.
  DVD seznamuje se současnou kulturou a životem ve Velké Británii. Videa jsou určena pro studenty od 11 let.

 • Communicate

  Učebnice angličtiny určená ke zdokonalování poslechových a konverzačních dovedností studentů středních škol.

 • Beyond

  Šestidílná učebnice Beyond se zaměřuje na procvičování všech jazykových dovedností a postupné rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky.

 • Macmillan Children's Readers

  Zjednodušená četba pro děti na prvním stupni základní školy. Je vhodná k doplnění používaných učebnic. Na konci knihy jsou stránky s jednoduchými cvičeními a obrázkovým slovníčkem.

 • Give Me Five

  Give Me Five! je nová šestidílná učebnice pro základní školy, která klade velký důraz na zapojení žáků do výuky a rozvoj schopností pro 21. století. Dynamický a zábavný obsah zlepšuje a udržuje motivaci žáků a zvyšuje jejich úspěšnost u zkoušek.

   
  doložka MŠMT
 • Get Involved

  Zcela nová učebnice okouzlí studenty i učitele novými postupy, aktivní spoluprací a zaměřením na reálný život a dovednostmi pro současný svět. Doporučená pro 2. stupeň ZŠ a střední školy (zejména odborné) samozřejmě podle adekvátních úrovní. Obohacená o prvky gamification pro samostudium, s možným dohledem učitele, ale zejména vybavená masivní online a digitální podporou.

 • 500 Activities for the Primary Classroom

  je příručka pro všechny učitele, kteří učí malé děti. Obsahuje 500 nápadů na doplnění vaší učebnice angličtiny